Kulturcentret Assistens

Kulturcentret ASSISTENS er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, VPAC, hvis opgave det er at formidle oplevelser og viden med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie.

Formålet realiseres gennem Skoletjenesten (Etisk værksted for børn og unge), udstillingsformidling, events, musik, samt folkeoplysnings- og debataktiviteter.

Kontakt

Hjemmeside: http://www.assistens.dk/
Telefon: 35 37 19 17
E-mail: center@assistens.dk
Adresse: Kapelvej 4