Om samrådet

Aftenskolernes Samråd København er en sammenslutning af alle folkeoplysende aftenskoler i Københavns Kommune. Aftenskolerne er automatisk medlemmer af samrådet.

Vores vision er at skabe en by,

  • hvor borgerne kan blive dygtigere og involverer sig i hinanden.
  • hvor innovation og byens udvikling er i højsædet.
  • hvor moderne viden er tilgængelig for alle.
  • hvor voksenundervisningen spiller en naturlig rolle i borgernes liv og engagement.

Vi arbejder med vores vision på flere områder.

  • Vi styrker aftenskolernes mulighed for at udøve deres virksomhed inden for den folkeoplysende voksenundervisning.
  • Vi repræsenterer aftenskolerne i spørgsmål af fælles interesse og varetager aftenskolernes samlede interesser over for politiske beslutningstagere, myndigheder og andre med indflydelse på vilkårene for aftenskolerne.
  • Vi styrker forbindelsen mellem Samrådet og aftenskolernes repræsentanter i Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Klik her, hvis du vil vide mere om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget.

Læs foreningens vedtægter.

Bestyrelsen

Vores bestyrelse bliver valgt på vores årsmøde / generalforsamling. Fra den 20. marts består bestyrelsen af:

Formand
Charlotte Lorenzen, Studieskolen
chlo@studieskolen.dk
Telefon: 27 13 79 03

Næstformand
Astrid Buch Hansen, SUKA
abh@suka.dk
Telefon: 51 89 41 14

Kasserer
Rune Riismøller, KulturMix
rune@aftenskolerne.dk
Telefon: 70 22 21 09

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Kaas, Kofoeds Skoles Oplysningsforbund
kirstenk@ksof.dk
Telefon: 41 73 32 06

Bestyrelsesmedlem
Gitte Pedersen, APA
gittepn@gmail.com
Telefon: 20 13 40 66

Bestyrelsesmedlem
Hanne Lind-Hansen, AH Sport
hanne@ahsport.dk
Telefon: 23 34 87 35

Suppleant
Louise Jægersborg, APA
lj@apa.dk
Telefon: 20 92 01 35

Suppleant
Jakob Milthers, Koret Laetitia Musica & Koret Tritonus
jakob@milthers.dk
Telefon: 40 25 00 40

Sekretariatet
Aftenskolernes Samråd København
C/O Studieskolen, Borgergade 12
1300 København K
info@samraadkbh.dk
40 25 00 40

Materialer

Aftenskolernes Samråd København har lavet flere udgivelser.

Præsentation (2015)
Partnerskaber (2015)
Web folder – en kort præsentation (2015)