Om samrådet

Vi er en politisk sammenslutning af alle folkeoplysende aftenskoler i Københavns Kommune. Skolerne er automatisk medlem af samrådet.

Vores vision er at skabe en by,

  • hvor borgerne kan blive dygtigere og involverer sig i hinanden.
  • hvor innovation og byens udvikling er i højsædet.
  • hvor moderne viden er tilgængelig for alle.
  • hvor voksenundervisningen spiller en naturlig rolle i borgernes liv og engagement.

Vi arbejder med vores vision på flere områder.

  • Vi styrker aftenskolernes mulighed for at udøve deres virksomhed inden for den folkeoplysende voksenundervisning.
  • Vi repræsenterer aftenskolerne i spørgsmål af fælles interesse og varetager aftenskolernes samlede interesser over for politiske beslutningstagere, myndigheder og andre med indflydelse på vilkårene for aftenskolerne.
  • Vi styrker forbindelsen mellem Samrådet og aftenskolernes repræsentanter i Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Du kan læse mere om Folkeoplysningsudvalget og folkeoplysning her.

Læs vores vedtægter.

Bestyrelsen

Vores bestyrelse bliver valgt på vores årsmøde. Den siddende bestyrelse består på nuværende tidspunkt af:

Formand
Kåre Emtoft
FOF København
ke@fofkbh.dk
Telefon: 45 96 01 09

Næstformand
Kirsten Kaas
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund
kirstenk@ksof.dk
Telefon: 41 73 32 06

Kasserer
Rune Riismøller
KulturMix
rune@aftenskolerne.dk
Telefon: 70 22 21 09

Sekretær
Astrid Buch Hansen
SUKA
abh@suka.dk
Telefon: 51 89 41 14

Sekretariatet

Aftenskolernes Samråd København
Humletorvet 27, 2. sal
1799 København V
info@samraadkbh.dk
41 62 46 47

Økonomisk administration
Anders Hjarsø
ah@fofkbh.dk

Materialer

Aftenskolernes Samråd København har lavet flere udgivelser.

Præsentation (2015)
Partnerskaber (2015)
Web folder – en kort præsentation (2015)