Folkeoplysning

Folkeoplysningen skaber engagerede borgere i det moderne danske samfund. Gennem undervisning og samvær med andre mennesker lærer borgerne om demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, hvor det enkelte menneske føler sig forpligtet over for fællesskabet.

Folkeoplysningen falder i fire kategorier:

  • Aftenskoler (Den folkeoplysende voksenundervisning)
  • Frivilligt foreningsliv (Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)
  • Folkeuniversitetet
  • Daghøjskoler

Alle er reguleret i Folkeoplysningsloven, der blandt andet sætter faste rammer for de offentlige tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Folkeoplysningsloven bliver håndhævet af kommunerne. I Københavns Kommune sikrer Folkeoplysningsudvalget arbejdet med folkeoplysningen. Udvalget træffer blandt andet afgørelser i sager, som folkeoplysningsloven sender til Københavns Kommune – det indebærer for eksempel tildeling af tilskud til aftenskolerne.

Udvalget består af syv folkevalgte politikere samt syv repræsentanter fra henholdsvis Den folkeoplysende Voksenundervisning og Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

På udvalgets hjemmeside kan du blandt andet se datoerne for kommende udvalgsmøder og læse referater fra tidligere møder.

Opret en aftenskole

Alle har mulighed for at oprette en aftenskole. Skal aftenskolen have udbetalt støtte til aktiviteterne, skal skolen opfylde en række krav og forhold.

Skolen skal for eksempel have en demokratisk struktur – det vil sige, der skal afholdes generalforsamlinger, hvor medlemmerne har mulighed for at deltage og vælge en bestyrelse. Samtidig skal skolens kurser og tilbud være åbne for alle.

Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde flere oplysninger om opstart af aftenskole i Københavns Kommune.

Vil du vide mere om folkeoplysning, kan du søge mere information her: Dansk Folkeoplysnings Samråd.