Lille skole for voksne

Lille skole for voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer.
Undervisningen foregår i trygge rammer på små hold. Formålet er at give deltagerne et igangsættende, berigende og positivt undervisningstilbud.
Desuden tilbyder vi forskellige værestedsaktiviteter med tilskud fra Københavns Kommune.

 

Kontakt

Hjemmeside: http://www.lsfv.dk
Telefon: 38 79 99 24
E-mail: kontoret@lsfv.dk
Adresse: Skalbakken 17, 1.