Tolkekompagniet

Tolkekompagniet Kurser er en folkeoplysningsforening, som udbyder kurser i tolkning for personer med flerkulturel baggrund.

Tolkekompagniet har den vision, at indvandrere ud over deres faglige baggrund har nogle ressourcer med i bagagen, som de kan tilføre det danske samfund.

Det drejer sig om den unikke kompetence, som de er ene om på det danske arbejdsmarked: En forankring i egen kultur og sprog kombineret med færdigheder i det danske sprog. Disse ressourcer kan med stort udbytte videreudvikles til gavn for såvel det danske samfund som indvandrerne selv.

Kontakt

Hjemmeside: http://www.tolkekompagniet.dk
Telefon: 33 93 12 36
E-mail: inpro@teliamail.dk
Adresse: Rosengården 5, st.