Vital Sundhed

Er du blevet bidt af Mindfulness? Så har du her mulighed for at intensivere og fordybe din mindfulde træning. Få fornyet fokus på principperne og flere skønne meditationer.

I forløbet sætter vi på ny fokus på de 7 principper i mindfulness og udvider repertoiret af meditationsteknikker med både fokus- og bevidsthedsmeditationer.

På kurset får du rig mulighed for at træne din evne til at tænke meta-kognitivt gennem bevidst observation af dine sanser, tanker og følelser.

Undervisningen underbygges af fakta om meditation og gennemgang af de nyeste forskningsresultater om, hvordan krop og sind påvirkes af meditative og mindfulde tilstande.

Kontakt

Hjemmeside: http://www.vitalsundhed.dk
Telefon: 40 41 86 39
E-mail: info@vitalsundhed.dk
Adresse: Valdemarsgade 14