Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 21. november 2019