36 millioner kroner til aftenskolerne

Københavns Kommune har frem til og med 2021 øremærket 36 millioner kroner til faciliteter til aftenskolerne. Beløbet er blevet vedtaget med indstilling fra blandt andre Aftenskolernes Samråd København.

»Vi er glade for, at kommunen anerkender, at aftenskolerne er vigtige for København,« siger Kåre Emtoft, formand for Aftenskolernes Samråd København.

Tilskuddet kommer, da mange københavnske aftenskoler har udfordringer med at finde lokaler, der er egnede til undervisning. Det er økonomiske tilskud er fordelt med 9 millioner kroner årligt fra 2018 frem til 2021 med det formål, at aftenskolerne kan øge antallet af deltagere.

De 9 millioner kroner bliver hvert år delt i tre lige store puljer:

  • 3 millioner kroner bliver afsat til at finde flere undervisningslokaler. Det kan for eksempel være i kommunale bygninger og kulturhusene.
  • 3 millioner er afsat til at forbedre eksisterende lokaler, så de bliver tilpasset aftenskolernes krav. Derudover vil kommunen også arbejde på at lave elektronisk adgang til skolerne.
  • 3 millioner kroner bliver afsat som støtte til private lokaler. Dette er et brud med kommunens tidligere politik, der siden 2012 har handlet om at flytte flere aktiviteter over i offentlige lokaler.

»Signalet som kommunen sender med tilskuddet til skoler med private lokaler er meget vigtigt. For heri ligger en anerkendelse af, at nogle skoler kun har mulighed for at tilbyde kurser i specielt indrettede lokaler.«

»Aftenskolerne er tidligere blevet skåret kraftigt i tilskud, og vi har flere gange gjort Folkeoplysningsudvalget opmærksom på, at grænsen er nået. Beløbet på 36 millioner kroner er derfor set med folkeoplysende øjne et relativt stort beløb, der vil gøre en stor forskel,« siger Kåre Emtoft.

Tilskuddet vil blandt andet blive brugt til at sikre kvaliteten af de københavnske aftenskoler.

»At aftenskolerne får så stort et beløb er vigtigt – ikke mindst set i forhold til skolernes overlevelse. Pengene betyder, at voksenundervisningen kan fastholde den høje kvalitet på kurserne og samtidig holde deltagerbetalingen på et niveau, hvor alle kan være med. Helt i folkeoplysningens ånd,« siger Kåre Emtoft.

Du kan læse mere om budgetaftale 2018 her.

 


Tilbage til nyhedsarkivet