Dennis Lund: Vigtigt, at aftenskolerne står sammen

Gang på gang vender han tilbage til udfordringerne med at finde egnede kommunale lokaler til voksenundervisningen i København

”Det problem truer med at kvæle os,” siger Dennis Lund, leder af AOF Hovedstaden.

Ved årsmødet i marts blev Dennis Lund valgt ind i Samrådets bestyrelse for en toårig periode, og i forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen fik han posten som kasserer.

I modsætning til mange ledere af de større aftenskoler er Dennis Lund ikke vokset ind i voksenundervisningen. Som ung mand arbejdede han som konsulent for AOF Danmark, senere drev han gennem ti år et reklamebureau – et job han skiftede ud med stillingen som direktør i en brancheorganisation. I september 2017 – små 20 år efter konsulentarbejdet – vendte han så tilbage til AOF Hovedstaden.

»Jeg savnede gnisten og arbejdsglæden fra mine år i AOF. Sat på spidsen er der mere liv og ild i mine nye kollegers øjne sammenlignet med det, jeg har oplevet de sidste ti år,« siger Dennis Lund.

Gnisten – her i en mere brandfarlig udgave – skinner også igennem, når talen falder på lokaleudfordringerne.

»Kursister, der ikke har stor kærlighed til voksenundervisningen, har svært ved at leve med den kvalitet, som de kommunale lokaler leverer. Når vi ikke kan tilbyde bedre forhold for undervisningen, end vi kan på nuværende tidspunkt, taber vi de kritiske og mere krævende borgere på gulvet,« siger Dennis Lund, inden han forsætter:

»Folkeskolerne har mange gode lokaler, men de flere steder er kvaliteten simpelthen for dårlig.«

For at skabe bedre faciliteter til aftenskolerne i København, ønsker Samrådets kasserer bedre adgang til biblioteker og medborgerhuse.

»Jeg ville ønske, at biblioteker og medborgerhuse begyndte at se aftenskolerne som aktiver, der tilføjer værdi og ikke bare besværlige kunder, der kræver lidt ekstra arbejde. Aftenskolerne kan være med at skabe liv på tidspunkter, hvor der normalt ikke sker så meget. Specielt, hvis der i kultur- og medborgerhusene blev indrettet lokaler, der kan bruges til undervisning,« siger Dennis Lund.

Og mens vi er ved ønsker.

»Det ville være intet mindre end fantastisk, hvis Københavns Kommune skabte et Folkeoplysningens Hus, hvor aftenskolerne kunne have undervisning i lokaler indrettet til voksenundervisning.«

Folkeoplysning under pres

Set gennem Dennis Lunds øjne er folkeoplysningen presset på landsplan. Han ser et samfund, hvor de dominerende tendenser trækker i retning af blandt andet isolation af individet og populisme –tendenser, der er antitesen til folkeoplysning. Det lider aftenskolerne under.

»Hvis vi ikke står sammen, kan vi ikke råbe borgerne og politikere op, for den politiske støtte svinder i takt med, at idéen om, at alt skal kunne måles og vejes, vinder frem. Med det verdenssyn bliver vores vilkår dårligere og dårligere. Så skal aftenskolerne være for alle, kan vi ikke eksistere på almindelige markedsvilkår. Det må politikerne indse,« siger Dennis Lund.

Skulle aftenskolerne ikke være for alle, som folkeoplysningsloven dikterer, ville mange af de store aftenskoler sikkert kunne lave gode forretninger – med streg under ’forretninger’.

»Mange folk vil gerne betale kassen for vores kurser – bare se på Politiken, der med Politiken Plus udbyder dyre aftenskoleting. Men vi er ikke sat i verden for at være forretninger. Vi er sat i verden for at være folkeoplysning for alle. Så forsvinder offentlige støtte , bliver vi bare et endnu produkt,« siger Dennis Lund.


Tilbage til nyhedsarkivet