Fokus på fællesskabet

Sammen er vi stærkere, men vi trænger til at lære hinanden endnu bedre at kende.

Nogenlunde sådan kan vedtagelsen af budgettet på Aftenskolernes Samråd Københavns årsmøde 22. marts 2018 opsummeres.

»Vi tror på, at voksenundervisningen i København vil blive styrket, hvis Samrådet i 2018 fokuserer på, at aftenskolerne møder hinanden og i fællesskab sætter nye retninger for voksenundervisningen,« siger formand Kåre Emtoft.

I 2018 er Samrådet blevet tildelt 304.000 kroner inden for voksenundervisningens økonomiske ramme, men i modsætning til tidligere er pengene ikke øremærket til bestemte formål. Derfor er der i år mulighed for at gå nye veje.

»Samrådet vil være mere synligt blandt vores mange medlemsskoler. Så i stedet for at bruge 200.000 kroner på partnerskaber, der kommer få medlemsskoler til gode, vil vi i stedet bruge pengene på tiltag, der kommer alle aftenskoler til gode,« siger Kåre Emtoft.

De forskellige tiltag er blandt andet udvikling af hjemmesider, en socialmediestrategi og en fortsat intensiv lobbyisme. Derudover vil Samrådet i løbet af 2018 afholde to inspirationsmøder for de københavnske aftenskoler.

»Første inspirationsmøde vil handle om konklusionerne i den undersøgelse, som Københavns Kommune har lavet om den københavnske voksenundervisning,« siger Kåre Emtoft.

Datoen for første inspirationsmøde er endnu ikke fastlagt.

Debat om budgettet

Vedtagelsen af budgettet gik dog ikke uden debat. Fra salen indvendte Ole Sørensen, Den Økologiske Aftenskole, at bestyrelsens prioriteringer gik tidligere tiders konsensus imod:

»Ved at fjerne støtten til partnerskaber frygter jeg, at pengene vil blive brugt på administration. Det kommer ingen til gode.«

I den efterfølgende debat bød blandt andre Kirsten Kaas, skoleleder for Kofoeds Skoles Oplysningsforbund og næstformand i Samrådet, ind.

»Partnerskaberne er ikke afskaffet for evigt. Når året er omme, samler vi op på vores erfaringer. Herefter kan det sagtens være, at vi bringer partnerskaberne tilbage,« forklarede Kirsten Kaas.

Inden Dennis Lund, Leder af AOF København, rundede debatten af med:

»200.000 kroner til partnerskaber rykker ikke meget i det store billede. Derfor virker bestyrelsens prioriteringer fornuftige.«

Budgettet for 2018 blev herefter vedtaget.


Tilbage til nyhedsarkivet