Fokus på udfordringerne med egnede lokaler

Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune, Franciska Rosenkilde (Å), er blevet gjort opmærksom på de københavnske aftenskolers udfordringer med at finde egnede offentlige undervisningslokaler.

Det blev hun på et konstruktivt møde med bestyrelsen i Aftenskolernes Samråd København i midten af januar.

»Hos borgmesteren mødte vi forståelse for, at de 110.0000 københavnere, der går på aftenskole, skal serviceres på en ordentlig måde, så de kan have samme vilkår som ved andre fritidsaktiviteter,« siger formand for Aftenskolernes Samråd København, Kåre Emtoft.

Københavns Kommune er forpligtet til at stille egnede offentlige lokaler til rådighed for de folkeoplysende aftenskoler. I den forbindelse bliver mange aftenskoler henvist til lokaler på de kommunale folkeskoler. Udfordringen er her, at lokalerne sjældent er indrettede til voksenundervisning, og at aftenskolerne på undervisningsdagene i mange tilfælde ikke kan få adgang til de lovede lokaler. Begge ting fører til utilfredse kursister og frustrerede aftenskoler.

Af samme grund kalder Kåre Emtoft den uholdbare lokalesituation, for det vigtigste problem for folkeoplysningen i Københavns Kommune.

»Konceptet med folkeskolelokaler er en god idé. Men lokalerne passer ikke altid til vores behov, og i mange tilfælde er voksenundervisningen uønsket på folkeskolerne. Det giver vores medlemmer dårlige forhold,« siger Kåre Emtoft.

Borgmesteren var lydhør for aftenskolernes lokaleproblemer, men hun forklarede samtidig, at det bør være muligt at finde en god løsning med voksenundervisning på folkeskolerne. Hun foreslog, at det kunne være ved at samle aftenskolernes aktiviteter på et mindre antal særligt udvalgte og velegnede folkeskoler og kulturhuse. Her vil der kunne skabes undervisningsmiljøer for voksne. Et væsentligt mål vil her være at få skolerne overbevist om den overordnede vision: At disse skoler bliver kultur- og folkeoplysnings-fyrtårne i København, og således får mulighed for at skabe et helt unikt miljø, der skaber værdi for børn og voksne i både dag- og aftentimerne.

»Kan det lade sig gøre at lave sådanne fyrtårne, vil samrådet naturligvis være en sparrings- og udviklingspartner med Københavns Kommune,« siger Dennis Lund, næstformand i Aftenskolernes Samråd København.

I forlængelse af samtalen vil Fransiska Rosenkolde undersøge, om det er muligt at få afdækket behovet for særligt indrettede lokaler til voksenundervisning på de københavnske folkeskoler.

Folkeoplysningens huse

Hvor idrætsforeninger får stillet idrætsanlæg til rådighed, halter det med egnede lokaler for voksenundervisningen. Derfor foreslog Aftenskolernes Samråd København, at Københavns Kommune aktivt arbejder frem mod at skabe Folkeoplysningens Huse i kommunen.

»Vi forestiller os et enkelt eller tre kulturhuse i København, hvor aftenskolerne i fællesskab driver Folkeoplysningens Hus som et frirum for alle sanser for Københavns borgere,« siger Dennis Lund.

Ideen bag Folkeoplysningens Huse er dels, at aftenskolerne kan være med til at skabe nyt liv og indhold til udbuddet af kulturhuse i København, og dels at aftenskolerne får mulighed for at skabe et sammenhængende kultur-, bevægelses-, og undervisningsmiljø, hvor Københavns borgere kan møde aftenskolen.

»Jeg synes, at vi mødte en meget lydhør borgmester,« siger Kåre Emtoft, og tilføjer.

»Vi har aftalt, at vi mødes igen senere i 2019 og evaluerer på lokalesituationen.«


Tilbage til nyhedsarkivet