KV21: Bred politisk vilje til at gøre noget ved aftenskolernes lokalesituation

Onsdag den 3. november havde Aftenskolernes Samråd i København inviteret seks lokalpolitikere til debatmøde i Vartov om aftenskolernes fremtid. Journalist og stand-up’er Mette Frobenius styrede debatten mellem panelet og de fremmødte repræsentanter for byens aftenskoler i det godt fyldte lokale.

Panelet bestod af Susanne Møller (C), Christopher Røhl (B), Turid Leirvoll (F), Jens-Kristian Lütken (V), Christina Olumeko (Å) og nuværende formand for FOU Karina Vestergård Madsen (Ø).

Kåre Emtoft, formand for Samrådet, redegjorde i sin velkomst for, hvordan det de sidste fire år er blevet betydeligt sværere at være aftenskole i København: Lokaletilskuddet er fjernet, og adgangen til offentlige lokaler er blevet ringere. Idet 60 % af aftenskolernes undervisning foregår i dagtimerne, bemærkede Kåre Emtoft, at “aftenskole” er et meget misvisende begreb – måske ville “voksenundervisning” være mere præcist.

I løbet af den følgende halvanden times tid bød panelet ind med holdninger og løsningsforslag på aftenskolernes lokalesituation og øvrige rammer. Undervejs i debatten bød publikum ind med kommentarer, idéer og oplevelser fra deres verden.

Overordnet set var der i hele panelet stor vilje til at hjælpe aftenskolerne med lokalesituationen. Men de gjorde over en bred kam også aftenskolerne opmærksomme på, at aftenskolerne selv har et stort ansvar, fx i forhold til at indgå i konstruktiv dialog med folkeskoler, institutioner, idrætsforeninger og – ikke mindst – forvaltningen for at få mest muligt ud af de eksisterende rammer.

Flere i panelet var åbne over for at genbesøge budgetaftalerne omkring lokaletilskud. Samtidig kom der mange konkrete idéer frem i debatten, som det kommende FOU sammen med Aftenskolernes Samråd kan undersøge nærmere. Bl.a. blev det diskuteret, hvorvidt flere offentlige lokaler udover folkeskolerne kan komme i spil, fx ungdomsuddannelserne, offentlige administrationsbygninger, kulturhuse og – i den mere monumentale ende af spektret – Kommunehospitalet.

Det blev også fremført fra panelet, at forvaltningen bør blive bedre til at tænke aftenskolerne ind i offentligt byggeri, herunder når idrætsfaciliteter, almennyttige boliger, svømmehaller, mv. planlægges og opføres.

Hvad angår Aftenskolernes Hus, blev der udtrykt ønske om – med inspiration fra det velfungerende Aftenskolernes Hus i Aalborg – at udvide konceptet til flere huse fordelt i alle bydele. Det nuværende hus (i NV) dækker 1.000 m2, men det blev nævnt, at behovet nærmere er 10.000 m2 samlet for kommunen. Fra panelets side savner man dog først at se projekt Aftenskolernes Hus få succes, inden man kan tale om at finde og etablere flere Aftenskolernes Huse. Panelet opfordrede aftenskolerne til at skabe et godt pilotprojekt – en spydspids for aftenskolerne – som efterfølgende kan udrulles bredere i resten af byen.

Med et fælles ønske om at gå i langt tættere dialog om langvarige løsninger, gøre det enklere for især mindre aftenskoler at håndtere administration og opfylde regler, og at prøve at tænke kreativt og ud af boksen, når man skal finde lokaler, sluttede debatten.

Efterfølgende var der tid til networking blandt de fremmødte og politikerne.

Aftenskolernes Samråd i København takker alle deltagere og fremmødte for en levende og løsningsorienteret debat.


Tilbage til nyhedsarkivet