Mål: Flere nydanske elever

Hvert år går omkring 6.000 elever ind gennem dørene på aftenskolen Rytmisk Center. Men selv om antallet af elever er svagt stigende, har skolen lagt mærke til én ting:

»Vi har en etnisk skævhed i vores deltagerskare,« siger Johannes Skjelbo, Ph.d. i Musikvidenskab og siden 1999 underviser på Rytmisk Center.

Rytmisk Center tilbyder voksenundervisning inden for musik og bevægelse samt kulturelle aktiviteter for børn og unge under folkeoplysningsloven. Eleverne bliver undervist på Vesterbro, Østerbro, Nørrebro og i Brønshøj. Specielt Nørrebro har en høj andel af borgere med arabisk eller tyrkisk baggrund, men alligevel har Rytmisk Center haft svært ved at tiltrække nydanskere, hvilket er en udfordring set med folkeoplysende øjne, hvor undervisningen skal være for alle.

Den skæve elevsammensætning fik Rytmisk Centers ledelse til at nedsætte en forskningsgruppe bestående af Skjelbo og Rytmisk Centers udviklingskonsulent, Carsten Mørch-Bentzen.

»Vi ville skaffe os viden om, hvordan vi bedre kan inkludere deltagere og undervisere med nydansk baggrund,« forklarer Carsten Mørch-Bentzen.

I første omgang var målgruppen ressourcestærke børn og unge under 25.

Så, det er et integrationsprojekt?
»Nej, faktisk ikke, og vi undgår også helst ordet ”integration”, som efterhånden har fået en lidt nedladende klang. Vi er målrettet gået efter ressourcestærke deltagere, som både kan og vil bidrage til fællesskaber,« siger Mørch-Bentzen.

Han henviser til, at der findes en stor middelklasse af velfungerende mennesker med nydansk baggrund.

»Vi får ikke den gruppe med i fritids- og foreningsliv ved at tale til dem, som om de skal hjælpes og integreres. I stedet ved vi, at fritidsmusik er en god investering, og noget mange mennesker har stor glæde af. Det er det, vi skal sælge,« siger Carsten Mørch-Bentzen.

Skjelbo bryder ind:

»Det er vigtigt at understrege, at vores mål er ikke at tilbyde gratis kurser til særligt trængende. Vi prøver at få flere nydanske deltagere med på helt almindelige vilkår.«

Bred oplysning

Skjelbo og Mørch-Bentzen har forsøgt at nå de potentielle nye elever ved at oplyse bredt om Rytmisk Centers tilbud.

»Meget tyder på, at der simpelthen mangler viden hos en del nydanske familier om, hvad der findes af fritidstilbud. Så vi har rettet kommunikation direkte mod mennesker, som ikke i forvejen er i kontakt med musikundervisningsverdenen,« forklarer Carsten Mørch-Bentzen.

Johannes Skjelbo supplerer:

»Det betyder, at vi har skabt netværk blandt musikere, musiklærere og andre skolefolk. Vi har ansat undervisere med nydansk baggrund, vi har brugt en masse krudt på at informere om vores aktiviteter ved hjælp af blandt andet personlige kontakter, tryksager, video og sociale medier.«

Så I skal informere bedre?
»Ja. Mange aftenskoler er ved at få øjnene op for dette: At ikke alle nydanskere ved nok om, hvad det er der foregår i fritidslivet,« siger Johannes Skjelbo.

Vilje og vej

Musik og Inklusion løb fra marts til oktober 2017.
»Resultaterne viser, at  vi skal målrette informationen direkte til målgruppen, være gennemsigtige og bruge vores personlige kontakter for at vende billedet,« siger Carsten Mørch-Bentzen.

»Samtidig ser det ud til at der er vilje og kræfter til at tage hul på en ny tilgang til fritidsmusikkens rolle i samarbejde med blandt andet folkeskoler, musikskoler og andre folkeoplysningsinstitutioner,« fortsætter Johannes Skjelbo.

Hvad kan andre aftenskoler lære af jeres erfaringer?

»Vil vi have flere nydanske deltagere, skal vi gøre op med klicheer om integration og kommunikere klart og direkte til målgruppen, og fortælle hvilke værdier og kompetencer vi kan tilbyde deltagerne,« siger Johannes Skjelbo.

Håbet er, at projektet kan fortsætte i en ændret form, og Rytmisk Center derfor vil søge offentlige og private midler til et længere forløb. Planen er at dykke længere ned i, hvordan aftenskolen kan få flere nydanske elever.

»Vi vil gerne se, hvilke erfaringer andre har med det her. Samtidig vil vi gerne se, at inklusionsbegrebet bliver udvidet, så det ikke nødvendigvis kun handler om nydanskere. Vi ser nemlig et stort potentiale for at engagere kultur- og fritidssektorens ressourcer og kompetencer endnu bedre i fremtidens samfund,« siger Johannes Skjelbo.

Musik og Inklusion bliver afsluttet med en mindre rapport, der uddyber projektets resultater. Interesserede kan kontakte Johannes Skjelbo på johs@rytmiskcenter.dk, og de vil få tilsendt rapporten. Johannes Skjelbo opfordrer samtidig til, at interesserede aftenskoler kontakter ham for udveksling af idéer og erfaringer.

Københavns Kommune, Statens Kunstfond og Kulturministeriet har støttet projektet ’Musik og Inklusion’ økonomisk. Projektet har kørt fra marts til oktober 2017.


Tilbage til nyhedsarkivet