Ny bestyrelse konstitueret

Den nyvalgte bestyrelse i Aftenskolers Samråd København har konstitueret sig.

Bestyrelsen ser nu således ud:

• Kåre Emtoft (FOF København), formand
• Kirsten Kaas (Kofoeds Skoles Oplysningsforbund), næstformand
• Dennis Lund (AOF København), kasserer
• Torben Engberg (Rytmisk Center), sekretær
• Vibeke Jessen (Suka), bestyrelsesmedlem

»Det er en stærk bestyrelse, og det glæder mig, at mange af de store organisationer er repræsenteret,« siger Kåre Emtoft.

Men selv om bestyrelsen består af de store organisationer, forsikrer Kåre Emtoft, at Aftenskolernes Samråd København arbejder for alle skoler i hovedstaden.

»Vi favner alle skoler, uanset størrelse.«

Godt samarbejde

Bestyrelsen i Aftenskolernes Samråd København har de sidste par oplevet et godt samarbejde med kommunen.

Første større opgave for bestyrelsen bliver derfor at udnytte konklusionerne i den store undersøgelse om aftenskolerne i Københavns Kommune, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har lavet for kommunens Folkeoplysningsudvalg. Du kan finde undersøgelsen her – under punkt fem.

»Aftenskolerne har stadig en stor udfordring med at få tildelt egnede kommunale lokaler,« siger Kåre Emtoft.

Dette skyldes blandt andet, at over halvdelen af de københavnske aftenskolers undervisning ligger før klokken 16.00, hvor de kommunale lokaler ofte er afsat til andre formål.

”Politikerne lytter til vores bekymringer, og jeg oplever, at vi sammen arbejder videre i en positiv ånd, der kommer den københavnske folkeoplysning til gode,” siger Kåre Emtoft.


Tilbage til nyhedsarkivet