Ny bestyrelse i Samrådet

To nye medlemmer i bestyrelsen for Aftenskolernes Samråd København. Det blev resultatet af et roligt kampvalg på Samrådets årsmøde 22. marts.

De nye medlemmer er Dennis Lund, AOF København, der blev valgt for to år, og Torben Engberg, Rytmisk Center, der blev valgt for et enkelt år. Derudover blev Kirsten Kaas, Kofoeds Skoles Oplysningsforbund, genvalgt for to år.

Valget på årsmødet betød dermed et farvel til Maria Llambias, FOF København, og Jean Becker, Flamencoskolen El Duende.

Maria Llambias valgte at træde ud af bestyrelsen, før hendes valgperiode løb ud. Beslutningen skyldes, at Kåre Emtoft, formand for Aftenskolernes Samråd København, pr. 1. januar 2018 er tiltrådt som leder af FOF København.

»Samrådet arbejder for at skabe de bedste muligheder for alle københavnske aftenskoler,« siger Maria Llambias.

Hun fortsætter:
»For at sikre flest mulige inputs til bestyrelsen, er det vigtigt, at medlemmerne kommer fra flest mulige aftenskoler.«

Som medlem af Samrådets bestyrelse har Maria Llambias ydet et stort stykke arbejde for de københavnske aftenskoler. Ikke mindst for at løse aftenskolernes lokaleudfordringer.

»Du har kortlagt omfanget af problemet og gjort kommunen opmærksom på, at vi står med en uholdbar situation. Tak for det,« sagde næstformand Kirsten Kaas til Maria Llambias.

På årsmødet i 2017 blev Jean Becker valgt som suppleant til bestyrelsen. Da Helle Magh, den gang APA, senere trådte ud af bestyrelsen, gik Jean Becker ind i bestyrelsesarbejdet. Først som menigt medlem, siden som engageret kasserer.

Bestyrelsen i Aftenskolernes Samråd København træder sammen næste gang 19. april. Her vil bestyrelsens konstituere sig med de nye medlemmer.

»Vi går et interessant år i møde. Det bliver spændende at skabe de bedst mulige vilkår for voksenundervisningen, og med de kompetencer, som Dennis Lund og Torben Engberg bringer til bestyrelsen, står vi virkeligt stærkt,« siger formand for Samrådet, Kåre Emtoft.


Tilbage til nyhedsarkivet