Nye retningslinjer for debatmidler på vej

Til efteråret vil Kultur- og Fritidsforvaltningen præsentere politikerne i Folkeoplysningsudvalget for et udkast til opdaterede retningslinjer for brugen af debatmidler. Behovet for nye retningslinjer er opstået efter, at forvaltningen har fremlagt eksempler på, at flere aftenskoler bruger debatmidler på arrangementer, der tydeligvis ikke ligger indenfor rammerne af folkeoplysningsloven.

”Der er behov for en præcisering og afklaring af retningslinjerne, så vi får opstillet en mere præcis definition på, hvad en folkeoplysende debat i Københavns Kommune egentlig er,” siger Kåre Emtoft, formand i Aftenskolernes Samråd i København.

Han fortsætter:

”Det er ærgerligt, hvis nogle aftenskoler får et krav om tilbagebetaling af deres debatmidler, fordi reglerne har været for uklare. Derfor tager aftenskolerne og forvaltningen i fællesskab fat på at stramme regelsættet op, og informere aftenskolerne om hvad forventningerne til en debat er.”

Mangfoldige og favnende debatter

Aftenskolernes Samråd København mener, at de debatskabende aktiviteter kan og bør have helt forskellige former og indhold, så de afspejler den mangfoldighed, der eksisterer på aftenskoleområdet, og som bliver tilstræbt i aftenskolelovgivningen.

”Derfor skal det fortsat være op til den enkelte aftenskole frit at bestemme form og indhold, men indenfor nogle mere klare overordnede rammer,” siger Kåre Emtoft

De danske aftenskoler er gennem folkeoplysningsloven forpligtet til at bruge 10 procent af deres kommunale tilskud på debatskabende aktiviteter. Det er aktiviteter, hvor deltagerne skal være aktivt involveret i debatten. I Københavns Kommune har der ind imellem været tvivl, både i forvaltning og blandt aftenskolerne om, hvordan de gældende regler skulle fortolkes, hvilket har placeret flere aftenskoler på usikker grund i forbindelse med godkendelse af deres debatregnskaber.

”Vi har lyttet til medlemsskolernes ønsker, og vi oplever, at forvaltningen er åbne over de forslag vi kommer med” siger Kåre Emtoft.

Forvaltningens arbejde med opdateringen af reglerne vil foregå henover sommeren i tæt samarbejde med Aftenskolernes Samråd i København.


Tilbage til nyhedsarkivet