Nyt fra Samrådet

Læs om:

  • Læringskonferencen den 8. november (sæt kryds i kalenderen)
  • Få hjælp til at søge aftenskolernes udviklings- og aktivitetspulje
  • Online workshop: Sådan får din aftenskole del i omfordelingsmidlerne
  • Debatarrangement på Studieskolen

Kompetenceudvikling! Alle aftenskoleundervisere og ledere inviteres til læringskonference d. 8. november

Kom til en spændende læringsdag om undervisning i aftenskolen i DGI-byen fredag d. 8. november kl. 9.30 – 16.30. Samrådet har mulighed for at udbetale løn for deltagelse.

Aftenskolernes Samråd har søgt og fået bevilliget midler til at holde en konference om, hvordan vi kan sikre, at aftenskolerne fortsat opleves som et relevant tilbud for københavnerne. Det gøres bedst ved at opkvalificere de undervisere, som deltagerne møder i aftenskolen. Det er lærerne der tegner aftenskolen i mødet med kursisterne/deltagerne!

Aftenskolernes undervisere har mange forskellige profiler og uddannelsesbaggrunde. Fælles for dem alle er dog, at de er meget kompetente indenfor det fag, de underviser i. Som bekendt er alle der underviser i Aftenskolen ansat som freelancere på timeløn, og med de økonomiske vilkår, der er for den enkelte lærer og for aftenskolerne generelt, så er det en udfordring at finde midler til hele tiden at skærpe fagligheden hos underviserne – både den fagfaglige og den didaktiske faglighed.

Med en fælles læringskonference for alle aftenskoleundervisere i København ønsker vi at bidrage til den enkelte undervisers faglighed, til at vise alle der arbejder i aftenskolen, at vi er del af et fællesskab, der har en fælles demokratisk forpligtelse i København.

Få hjælp til at søge aftenskolernes udviklings- og aktivitetspulje.

Der er fortsat midler i puljen i 2024, og alle aftenskoler har mulighed for at søge til tidsbegrænsede udviklingsprojekter, til efteruddannelse af undervisere, ledere og bestyrelsesmedlemmer mm. Læs om puljen her: Udviklings- og aktivitetspuljen.

Hvis jeres aftenskole ønsker at søge og ønsker sparring, så send en mail til Samrådets formand Charlotte Lorenzen på info@samraadkbh.dk. Så sætter vi et fysisk eller et online-møde op, hvor vi taler om jeres ansøgning. Vær opmærksom på, at puljen i de kommende år vil blive mindre, så hvis I har gode ideer, skal I søge i år. Næste deadline er primo august med udvalgsbehandling d. 3. september. Der kan også søges senere på året, men midlerne skal bruges i 2024.

Online Workshop: Sådan kan din aftenskole få del i omfordelingsmidlerne.

Aftenskolerne har sendt mere end 8 mio. kr. af tilskudsmidlerne tilbage pga. mindre aktivitet, end vi havde søgt om tilskud til.

Aftenskolerne kan søge om at få del i de de såkaldte omfordelingsmidler på ca. 8 mio kr. Alle aftenskoler har mandag 27. maj modtaget en mail fra Aftenskoleteamet i kommunen med information om og vejledning til, hvordan midlerne kan søges. BEMÆRK at der i år ekstraordinært kan søges om tilskud til at dække aftenskolens evt. underskud i forbindelse med den større lønstigning, som alle aftenskoleundervisere fik pr. april Samrådet har bedt Peter Hollbaum, der er leder af LOF i København om at afholde en online-workshop med helt praktisk rådgivning til, hvordan I kan søge. Workshoppen holder vi to gange nemlig et aftenmøde tirsdag d. 4. juni kl. 19.30 – 20.30 og et dagsmøde torsdag d. 6. juni kl. 12.30 – 13.30. Send en mail til info@samraadkbh.dk, hvis du vil deltage i onlineworkshoppen. Så sender vi et skema til forberedelse.

Debatarrangement til inspiration torsdag den 30. maj på Studieskolen i Borgergade 12, 1300 København K.

Studieskolen, der søgte og fik udviklingsmidler i 2023 inviterer til et debatarrangement med inspiration til at afholde kollegiale læringssamtaler. Læs mere her: https://spektrum.danskoplysning.dk/arkiv/argang-2024/2-kvartal/kollegiale-laeringssamtaler


Tilbage til nyhedsarkivet