Nyt hus til aftenskolerne

Kun en underskrift mangler, før aftenskolerne i Københavns Kommune får deres helt eget hus til alt fra undervisning til debatter.

»Det er en stor chance for aftenskolerne, og vi har arbejdet hårdt for at få denne chance,« siger Kåre Emtoft, formand for Aftenskolernes Samråd København.

Lokalerne til det kommende Aftenskolernes Hus ligger på Tomsgårdsvej 35 i Københavns Nordvest-kvarter. Tidligere har Kultur Nord brugt lokalerne.

»Der er mulighed for både undervisningslokaler og administration for den aftenskole, der vil stå for stedet,« siger bestyrelsesmedlem Torben Engberg, der sammen med Kåre Emtoft har besigtiget og godkendt bygningen til undervisning.

En skarp pris

På nuværende tidspunkt er lokalerne 800 kvadratmeter. På sigt vil det blive muligt at leje yderligere 800 kvadratmeter, så hele huset bliver på 1.600 kvadratmeter.

»Under forudsætning af, at vi kan indgå en fornuftig driftsaftale med kommunen, vil der være gode muligheder for at skabe en sund økonomi bag de mange nye aktiviteter,« siger Kåre Emtoft.

Han oplyser videre, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i et vist omfang har afsat midler til istandsættelse og klargøring til de specielle behov, aftenskoler har til fagspecifikke undervisningslokaler.

Et hus for alle

Forretningsmodellen for Aftenskolernes Hus er ikke fastlagt. Én ting er dog sikkert – det bliver ikke Aftenskolernes Samråd København, der kommer til at stå for driften af huset.

»Samrådet er en politisk sammenslutning, der arbejder for aftenskolernes vilkår i Københavns Kommune. Samrådet er derfor ikke den rette organisation til at stå for den daglig drift og ledelse af huset,« siger Kåre Emtoft.

I stedet håber han på, at der kan dannes en forening af aftenskoler, der har ansvaret for driften og ledelsen af huset. Dette vil blandt andet involvere bookning og fordeling af lokalerne til de forskellige aftenskoler, der ønsker at bruge huset. Kåre Emtoft understreger i den forbindelse, at Aftenskolernes Hus skal være alle københavnske aftenskolers hus og tilgængeligt for alle. 

En positiv borgmester

Idéen til et Aftenskolernes Hus i København har simret gennem flere år, men trods tilløb har det været svært at omsætte idéen til handling.

Indtil Franciska Rosenkilde (Å) overtog posten som Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune.

I midten af januar mødtes hun med repræsentanter fra Aftenskolernes Samråd København, hvor hun blev gjort opmærksom på aftenskolernes udfordringer med at finde egnede undervisningslokaler.

Samtidig blev hun præsenteret for idéerne om Aftenskolernes Huse.

»Jeg synes, vi mødte en meget lydhør borgmester, der var imødekommende overfor nye forslag til forbedringer af aftenskolernes forhold,« siger Kåre Emtoft.

Idéen er dels, at aftenskolerne kan være med til at skabe nyt liv og indhold til udbuddet af kulturhuse i København, og dels at aftenskolerne får mulighed for at skabe et sammenhængende kultur-, bevægelses-, og undervisningsmiljø, hvor Københavns borgere kan møde aftenskolerne.

Frustrerede aftenskoler

Samtidig handler det også om, at Københavns Kommune stiller idrætsanlæg til rådighed idrætsforeninger, mens det halter med egnede lokaler for voksenundervisningen.

Kommunen er forpligtet til at stille egnede offentlige lokaler til rådighed for de folkeoplysende aftenskoler. Lokalerne er ofte på folkeskoler, hvor lokalerne sjældent er indrettede til voksenundervisning. På folkeskolerne oplever aftenskolerne ofte, at de på undervisningsdagene ikke kan få adgang til de lovede lokaler. Begge ting fører til utilfredse kursister og frustrerede aftenskoler.

»Borgmesteren lyttede til bekymringerne over lokalesituationen, og sammen med forvaltningen er det lykkes at finde egnede lokaler til det, vi håber, kan blive det første Aftenskolernes Hus i København,« siger Kåre Emtoft.

Er din aftenskole medlem af Aftenskolernes Samråd København, og er I interesserede i, at administrere et nyt Aftenskolernes Hus, kan I kontakte formand Kåre Emtoft på ke@fofkbh.dk.


Tilbage til nyhedsarkivet