Tilmeld dig Aftenskolernes Samråds årlige repræsentantskabsmøde 

Indkaldelse til Aftenskolernes Samråds årlige repræsentantskabsmøde 

Tid: Onsdag d. 20. marts 2024 17:00 – 20:30

Sted: Kofoeds Kant, Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 2300 København S.

Vi håber, at din aftenskole har mulighed for at deltage, så vi sammen kan udvikle aftenskolerne – både indholdsmæssigt og politisk. 

Aftenskolernes Samråd arbejder tæt sammen med aftenskolernes repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune. 

På mødet vil der blandt andet blive informeret om udvalgets arbejde i det forgangne år.

Program:

 • 16.30 – 17.00: Kaffe, te, kage m.m.
 • 17:00 – 18:15: Foredrag med Knud Romer: “Dannelse – hvad er det og hvorfor ikke?”
 • 18:15 – 19:00: Vi byder på lidt mad og drikke
 • 19:00 – 20:30: Generalforsamling (se dagsorden længere nede i mailen

Dagsorden i henhold til vores vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra eventuelle udvalg
 3. Revideret regnskab og budget til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg

Da Kirsten Kaas ikke opstiller som formand, vil der være valg af ny formand. 

 • Valg af formand
 • Tre bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (på valg er: Hanne Lind Hansen, Rune Riismøller og Kirsten Kaas
 • To bestyrelsessuppleanter
 • En revisor
 • En revisorsuppleant 
 1. Eventuelt

Husk at tilmelde dig på info@samraadkbh.dk senest fredag d. 15. marts.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

Ved tilmelding, oplys venligst aftenskolens navn samt navnene på de personer, der deltager. 

Alle folkeoplysende aftenskoler i Københavns Kommune automatisk er medlem af Aftenskolernes Samråd København, derfor er alle københavnske aftenskoler inviterede og velkomne til at deltage i Årsmødet.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen senest den 15. marts 2024 på info@samraadkbh.dk.  

Ved yderligere spørgsmål og henvendelser kontakt enten forperson Kirsten Kaas på kirstenk@kofoedsskole.dk  eller info@samraadkbh.dk.  
 

På vegne af bestyrelsen i Aftenskolernes Samråd.

Kirsten Kaas


Tilbage til nyhedsarkivet