Torben Engberg: Vi skal brande aftenskolerne på en ny måde

Budskabet er klart.

»Aftenskolerne bliver ofte set som usexede. Det kan og skal vi forsøge at få ændret,« lyder det fra Torben Engberg, konstitueret leder på Rytmisk Center og nyvalgt bestyrelsesmedlem i Aftenskolernes Samråd København. Når den nye leder af Rytmisk Center tiltræder, vender Torben Engberg på fuld tid tilbage til sit ”dagarbejde” som souschef og afdelingsleder for børn og unge samme sted.

Vejen til bestyrelsesposten går langt tilbage. Torben Engberg blev ansat på Rytmisk Center i år 2000, og i de 18 år, der er gået siden da, har han forsøgt at være der, hvor beslutningerne for folkeoplysningen bliver taget.

»Jeg interesserer mig for København, kultur og undervisning, og derfor er det helt naturligt, at jeg forsøger at være med til at præge byen i en retning, der er god for folkeoplysningen,« siger Torben Engberg.

Det betyder blandt andet, at Torben Engberg har været suppleant til Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune i forrige periode, og at han nu sidder som fuldgyldigt medlem.

Det er også her, at Engberg får vægt bag ordene om, at aftenskolerne og folkeoplysningen skal og bør forsøge at få ændret det offentlige image.

»I min tid på Rytmisk Center har den politiske tendens peget i retningen af skattelettelser fremfor fokus på fællesskaberne. Jeg set, hvordan vores område hele tiden er udsat for besparelser, og som konsekvens bliver det dyrere at indgå i et folkeoplysende fællesskab. Og så er det jo ikke længere for hele folket,« siger Torben Engberg.

Og fortsætter:

»Jeg mener, at vores fortælling og vores fokus skal være på, at aftenskolerne er stedet, hvor mennesker kan mødes og blive klogere på mere end den interesse, der har ført dem sammen. Aftenskolerne er kursusvirksomheder på højt niveau. Men også stedet, hvor borgere kan få mere med end det forventede. Min filosofi er, at et interessefællesskab åbner for en højere forståelse og tolerance over for alt nyt og fremmed. Det er dét, folkeoplysningen kan og har gjort i over 100 år.«

Et nyt og mere tidsvarende image, der kan fastholde borgerne på aftenskolerne, hænger tæt sammen med de hårde besparelser på folkeoplysningen.

»Når kommunerne skærer ned på tilskud, er aftenskolerne tvunget til at hæve priserne. Det betyder, at aftenskolerne bliver et ’nice-to-have-’tilvalg for mennesker, der har penge nok. Udfordringen er her, at den type mennesker ikke nødvendigvis er de mest trofaste kunder,« siger Torben Engberg, der dog godt ved, at én ting er ord, noget andet er reel handling:

»Hvordan vi helt konkret løser den udfordring, glæder jeg mig til at diskutere i bestyrelsen.«

De nye politikere

Udover valg til bestyrelsen i Samrådet har 2018 for Torben Engberg som skrevet tidligere også budt på valg til Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune.

For Engberg er det et gensyn med magtens centrum, da han en gang tidligere har været medlem af udvalget – en plads, han som suppleant overtog, da daværende leder af Rytmisk Center Torben Schipper trådte ud af udvalget. Senere overlod Engberg posten til Kåre Emtoft, da den sidstnævnte blev leder af Rytmisk Center.

Selv om tiderne peger i retning af fortsatte nedskæringer, ser Torben Engberg store forskelle fra første periode i folkeoplysningsudvalget til nu.

»Politikerne i det forrige udvalg virkede ikke interesserede i folkeoplysning. Det handlede mere om kroner og ører, og hvor det var muligt at spare,« siger han.

Det positive er ifølge Engberg, at de nyligt folkevalgte politikere virker langt mere nysgerrige på udviklingen af folkeoplysningen.

»Og dét håber jeg fortsætter,« siger Torben Engberg.

Du kan få kontakt til Torben Engberg på enten telefon 2810 0454 eller mail te@rytmiskcenter.dk.


Tilbage til nyhedsarkivet