Tre borgmesterdebatter i støbeskeen

Aftenskolernes Samråd København skal sammen med Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) arrangere tre debatter i løbet af første halvår af 2019.

Det er resultatet af et konstruktivt møde mellem borgmesteren og bestyrelsen i Aftenskolernes Samråd København. Debatterne vil blive afholdt på Københavns Rådhus i egnede lokaler.

»Håbet er, at vi sammen kan invitere københavnerne ind på rådhuset, så rådhuset bliver omdrejningspunkt for en offentlig debat,« siger Kåre Emtoft, formand i Aftenskolernes Samråd København.

I praksis står Aftenskolernes Samråd for at arrangere og markedsføre debatarrangementerne inden for rammerne af folkeoplysningens 10 procent-midler.

»Vi har endnu ikke bestemt, hvad debatterne skal handle om, og hvad konceptet bliver. Netop nu undersøger vi derfor, hvilke type debatarrangementer vi kan og vil lave,« siger næstformand i samrådet, Dennis Lund.

Går de tre første arrangementer godt, er planen, at samarbejdet mellem borgmester og samråd skal fortsætte.

»Det er et spændende koncept, som vil kunne fortælle københavnerne mere om folkeoplysningen. Vi har meget store forventninger til samarbejdet med borgmesterkontoret,« siger Kåre Emtoft.


Tilbage til nyhedsarkivet